Yhteistyökumppaneiden julkaisuja ja linkkejä/Partners publications and links

Valo- ja luontopalveluiden työntekijät tekevät pyyteetöntä yhteistyötä kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Sen tähden sivuillani on myös yhteistyökumppaneiden julkaisuja joiden koen tukevan ja rakentavan yhteistä verkkoamme. Jos haluat julkaisujasi tähän, ota yhteyttä.

Light- and natureservice workers do unconditional teamwork for the highest good for all. That is the reason why on my pages also contain my partners publications what I experience to support and build our network. If you wish to have your own publications on here, please take contact.

Upeita maisemia, Euroopan puhtainta luontoa, hiljaisuutta * Amazing views, the cleanest nature in Europe: 

http://www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi