Yhteistyökumppaneiden julkaisuja/Partners publications


Valotyöntekijät tekevät pyyteetöntä yhteistyötä kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Sen tähden sivuillani on myös yhteistyökumppaneiden julkaisuja joiden koen tukevan ja rakentavan yhteistä valoamme. Jos haluat julkaisujasi tähän, ota yhteyttä.

Lightworkers do unconditional teamwork for the highest good for all. That is the reason why on my pages also contain my partners publications what I experience to support and build our united light. If you wish to have your own publications on here, please take contact.