EnkeliKristalli taso 4 / AngelCrystal level 4

Description

EnkeliKristalli taso 4

http://www.rakkaudentahti.fi/verkkokauppa/kauppa/opiskelu/enkelikristalli-taso-4/ 

Nelostaso on pätevöitymistaso, jonka jälkeen voit hakeutua Master-opintoihin. Niin pätevöitymisessä kuin Master -tason opinnoissakin edellytetään opiskelijan kykyä itseohjautuvuuteen ja itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn. Sen takia nämä molemmat tasot ovat hyvin opiskelijalähtöisiä ja vastuu opintojen edistymisestä ja harjoittelusta siirtyy viimeistään tässä vaiheessa Opiskelijalle itselleen. Suorittamalla nämä tasot osoittaen itsenäisyyttä, tehdään eräänlainen näyttökoe Rakkaudentähteen ja todistat oman valmiutesi toimia mm. EnkeliKristalli Masterina. Nelostasossa on PDF-paketit tietoa, jotka täydentävät hoitajana osaamisesi sekä teet Rakkaudentähteen näytehoidon ja kirjoitat vähintään 2 A4 mittaisen Esseen yhdestä ennalta annetusta aiheesta. Pätevöittäminen loppuu noin 30 minuutin puhelinkeskusteluun Anun kanssa ja sen jälkeen saat itsellesi Diplomin. Nelostaso opiskellaan Rakkaudentähden kautta. Liity nyt!

Pätevöityessäsi sitoudut tietyllä tavalla toimimaan eräänlaisena EnkeliKristallien vartijana ja viimeistään tässä vaiheessa ryhdyt välittämään kaukohoidoissa valoa koko ryhmälle sen rinnalla, että otat vastaan itsellesi parannusta. Olet sisäistänyt oman sydämen totuuden seuraamisen ja etsimisen tärkeyden. Ymmärrät, että totuus on jatkuvasti kehittyvä ja kirkastuva käsite ja olet sitoutunut etsimään omaa korkeinta totuuttasi joka päivä uudelleen. Välität ehdottomasti Universaalia Rakkautta ja osaat suojata kanavan. Osoitat erottelukykysi kehittyneen Pätevöityneen tasolle. Et seuraa enää ulkoista totuutta tai auktoriteettia vaan tiedät, että olet vastuussa Luoja-Lähteelle, Rakkaudelle, omista valinnoistasi ja siitä, minkälaisia ratkaisuja teet hoitotyössäsi asiakkaiden kanssa. Ymmärrät karman lait ja menneiden elämien syy-seurauksia tässä elämässä. Kunnioitat valon oppaiden tekemää työtä sekä valoa ja parannusta, jota he välittävät kauttasi. Osaat erotella, mikä tulee omasta itsestäsi ja mikä on puhtaana kanavana toimimista. Et ota itsellesi kunniaa parantumisen tuloksista, vaan korostat olevasi korkeamman valon kanava.

The level 4 is the qualification level, which after you can apply for Master’s degree. In qualification as well as Master-level studies, the student’s ability to self-guidance and self-study and work is required. Therefore, both levels are very student-oriented and the responsibility for the progress of the studies and internships will be transferred to the Student at this stage. By performing these levels by showing independence, you will be make of skills test to The Star of Love association and you will test your own readiness to act, as an AngelCrystal Master. Level 4 contains information in PDF packages which complement your knowledge as a healer, and you are doing the sample healing treatment for the Star of Love and you write at least two A4-size essay on one of the predetermined topics. Qualifying ends with about 30 minutes of phone conversation with Anu Heinineva and then you get a Diploma. The level 4 is studied through the Love of Star. Join now! As you qualify, you commit in a certain way to act as a guardian of the Angelic Crystal and at this point in time, you will pass on light healing treatment to the whole group alongside that you will receive also healing for yourself. You have internalized the importance of follow and seeking the truth of your own heart. You understand that truth is constantly evolving and brighter concept and you are committed to seeking your own highest truth again every day. You are absolutely transmitted about Universal Love and you know how to protect the channel. You prove your resolution abilities to an advanced Qualified Level. You will no longer follow external truth or authority, but you know that you are responsible to the Creator Source to the Love, your choices, and what kind of solutions you do to your treatments with your clients. You understand the laws of karma and the past life causes of in this life. You respect the work done by light beings, as well as the light and healing they transmitted through you. You can separate what comes of your own self and what is pure channeling. You will not take the glory from the results of healing, but emphasize that you are a higher light channel.

Jaa tämä: