Apua uuden ajan perheelle / Help for the new age family

70,00 

Description

Aloitamme ongelman kartoittamisella. Tilatessasi kerro ongelmastasi tilauksen viestikenttään. Esitän tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja voin antaa jo tässä vaiheessa konkreettisia pikaneuvoja. Kanavoin valomaailmasta neuvoja ja opastusta miten asiassa voisi mennä eteenpäin kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Usein käy niin, että perheen lapset tulevat itse energiakehossaan kertomaan mistä on kyse kanavoinnin aikana. Ammennan myös ammatillisesta osaamisestani toimivaksi todettuja asioita. Saat siis konkreettisia ehdotuksia, neuvoja ja opastusta, usein myös harjoituksia koko perheelle. Pakettiin kuuluu yksi kaukohoito aiheeseen koko perheelle ja etätuki ongelman selviämiseen saakka. 

Let’s start by find the problem. When ordering, please write your issues in the order message box. If necessary, I make more specific questions and at this stage I can already give concrete tips. I channel from the light world, advice and guidance on how to go forward the way it is highest best to all. Often the children of the family come to their own energy body to tell what it is about. I’m also getting my professional skills to work. You will therefore receive concrete suggestions, advice and guidance, often exercises for the whole family. The package includes one distance healing for the topic to the whole family and distance support until the problem is resolved.


Jaa tämä: