Olen Reiki Master ja ensimmäinen Enkeli Kristalli Master Kati Kortesalmi, henki nimeltäni Noomi. Olen elänyt lapsesta saakka maallisissa pyörteissä toisenlainen ulottuvuus rinnallani. Odotellessa heräämistäni sain säännöllisesti muistutuksia toisenlaisesta maailmasta enkeleiden ja luonnonhenkien muodossa. Kuten useille käy, tarvittiin hyvin vaikea elämäntilanne ennen kuin käännyin tietoisesti vihdoin valomaailman puoleen. Siitä saakka olen avautunut todelliselle olemukselleni kuorien pois kerroksen toisensa perään. Ehkä tärkeimpiä oivalluksia on ollut ymmärrys siitä, että kaikella mitä sanon teen tunnen ajattelen olen, vaikuttaa meihin kaikkiin. Minulla ja sinulla on todella väliä. Ei ole yhdentekevää miten aikaamme käytämme. Resonoiko tämä ajatus sydämessäsi? Sydämeni sykkii erityisesti uuden ajan lapsille ja siunattuna kahdella heistä, elän puhtaimman ja kirkkaimman peilin äärellä. He ovat tuoneet niin valtavan määrän viisauttaja ehdotonta rakkautta, että olen muuttunut iäksi tässä intensiivisessä koulutuksessa. Luonto on tullut meille koko ajan tärkeämmäksi ja yhteys luontoon onkin yksi suurimmista eheyttävistä voimista elämässämme. Lapset, luonto ja henkisyys ovat evääni tasapainoiseen onnelliseen rakkauden ja ilon täyttämään yltäkylläiseen elämään. Siksi löydät sivuiltani myös luontopalveluja lapsiperheille. Ellei valmista pakettia löydy tarpeisiisi, ota hyvillä mielin yhteyttä. Yksikin onnellisempi rakastettu lapsi on suunnaton siunaus koko maailmalle!

I am a Reiki Master and the first Angel Crystal Master Kati Kortesalmi, my spirit name is Noomi. Since a child I have live in earthly life the other dimension by my side. While waiting for my awakening the different dimension give me a regular reminders in the form of angels and natural beings. Like many people, a very difficult life situation was needed before I finally deliberately turned to the light world. Since then I have opened up to the true essence of Myself peeling off layer after another. Perhaps the most important insights have been the understanding that everything I say I do I feel I think, affects all of us. Me and you really matter. It is not indifferent how we use our time. Does this thought resonating in your heart? My heart resonates especially for the new age children and I have been blessed by two of them. I live with the cleanest and brightest mirror. They have brought such a huge amount of wisdom and unconditional love that I have changed forever in this intense training. Nature has become more and more important to us and the connection to nature is one of the greatest integrative forces in our lives. Children, nature, and spirituality are my way to live in a balanced, happy, love and joy fully abundant life. That is why You also find nature services for families with children on my website. Unless You do not find a perfect package for your needs, please feel free to contact. Even one happier loved child is a huge blessing to the whole world!