OM NOOMI

Olen Usui Reiki Master ja ensimmäinen Enkeli Kristalli Master Kati Kortesalmi, henki nimeltäni Noomi. Olen elänyt lapsesta saakka maallisissa pyörteissä toisenlainen ulottuvuus rinnallani. Säännöllisesti muistutettiin toisenlaisesta maailmasta enkeleiden ja luonnonhenkien muodossa. Kuten useille käy, tarvittiin hyvin vaikea elämäntilanne ennen kuin käännyin tietoisesti vihdoin valomaailman puoleen. Siitä saakka olen avautunut todelliselle olemukselleni kuorien pois kerroksen toisensa perään. Ehkä tärkeimpiä oivalluksia on ollut ymmärrys siitä, että kaikella mitä sanon teen tunnen ajattelen olen, vaikuttaa meihin kaikkiin. Minulla, sinulla ja ympäristöllämme on todella väliä. Ei ole yhdentekevää miten ja missä aikaamme käytämme. Resonoiko tämä ajatus sydämessäsi? Sydämeni sykkii erityisesti lapsille ja siunattuna kahdella heistä, elän puhtaimman ja kirkkaimman peilin äärellä. Luonto on tullut meille koko ajan tärkeämmäksi ja yhteys luontoon onkin yksi suurimmista eheyttävistä voimista elämässämme. Onnelliset lapset, puhdas luonto ja harmoninen onnellinen koti ovat evääni tasapainoiseen hyvinvointiin. Yksikin onnellisempi rakastettu lapsi ja kaunis harmoninen koti on suunnaton siunaus koko maailmalle! Ellei valmista pakettia löydy tarpeisiisi, ota hyvillä mielin yhteyttä.

I am a Usui Reiki Master and the first Angel Crystal Master Kati Kortesalmi, my spirit name is Noomi. Since a child I have live in earthly life the other dimension by my side. Different dimension reminded me regularly in the form of angels and natural beings. Like many people, a very difficult life situation was needed before I finally deliberately turned to the light world. Since then I have opened up to the true essence of Myself peeling off layer after another. Perhaps the most important insights have been the understanding that everything I say I do I feel I think, affects all of us. Me, you and surroundings really matter. It is not indifferent how and where we use our time. Does this thought resonating in your heart? My heart resonates especially for the children and I have been blessed by two of them. They are the cleanest and brightest mirror. Nature has become more and more important to us and the connection to nature is one of the greatest healing forces in our lives. Happy children, pure nature and happy harmonious home are my way for balanced well being life. Even one happier loved child and beautiful harmonious home is a huge blessing to the whole world! Unless You do not find a perfect package for your needs, please feel free to contact.