Reiki ryhmä kaukohoito/Reiki group distance healing

35,00 

Description

Reiki on ikivanha luonnollinen parannusjärjestelmä, jolle sen uudelleen löytäjä ja kehittäjä japanilainen Dr Usui antoi harmonisoivaa täydellistä energiaa kuvaavan nimen REIKI. Reiki tekniikka ei kuitenkaan ole peräisin Japanista vaikka nimi onkin japanin kielestä muodostettu. Tekniikka on jostakin hyvin varhaisista kulttuureistamme ja alkuperä on puhdasta arvailua.

Rei Ki on siis maailmankaikkeuden energiaa jota kohdentamalla voimme vaikuttaa hyvin suotuisasti koko energiakehojemme järjestelmään ja siten harmonisoida ja tasapainottaa hyvin vaikeitakin sairauksia ja muita tasapainottomuuksia jotka eivät kuulu luontaisesti ihmiseen ja kaikkeen elävään. 

Tämän hoidon mukana ei tule hoitopalautetta. Hoito tehdään tilauksen jälkeisenä sunnuntaina alkaen klo 20:30 jolloin voit antaa mielessäsi tai ääneen lausuttuna luvan tekemälleni Reiki hoidolle. Hoito jatkuu n. 24 tuntia. Parhaan tuloksen saat rentoutumalla ja järjestämällä ympäristösi mahdollisimman harmoniseksi ja rauhalliseksi. 

Tämä hoito sopii erittäin hyvin myös lemmikillesi!

*

Reiki is an ancient natural healing system for which the re-inventor and developer of Japanese Dr Usui gave the name REIKI to descriptive of harmonizing complete energy. However, Reiki technique does not come from Japan even though the name is derived from Japanese. Technique come some of our very early cultures and the origin is pure guesswork.

Rei Ki is the energy of the universe which we can use by focusing energy to influence our entire energy bodies system and thus harmonize and balance very difficult diseases and other imbalances that are not inherently belong in human and in everything alive.

After this healing is no feedback. The healing will be done on next Sunday after the order starting at 8:30 pm when you can give silently or say out loud a permit for my Reiki treatment. Healing is on about 24 hours. For best results, relax and organize your environment as harmonious and peaceful as possible.

This healing is excellent for your pets too!

Jaa tämä: