OM NOOMIENKELI KRISTALLI

EnkeliKristallit ovat Rakkaudentähti Ry:n Anu Heininevan kanavoimaa voimakasta energiaa Atlantiksen parantamissaleista. Sitä välitetään kaukohoitona, lähihoitona tai meditaatiossa aina ihmisen oman korkeamman itsen ja omien enkeleiden välityksellä. Voidaan käyttää puhdistamiseen, tasapainottamiseen, avaamiseen sekä myös healing-tyyliseen hoitoon. EnkeliKristalli koulutusta on kehitetty yhteistyössä syvän tason parantajien ja osaajien kanssa. Mm. Asger Lorentsen arvioi EnkeliKristallienergiat Kultaisen Akatemian koulutuksessa. EnkeliKristalli energian pääopettajana toimii tekniikan kehittäjä ja vastaanottaja Anu Heinineva. Koulutuksessa on perustasoja 3, jonka jälkeen voit hakeutua pätevöitymään tasolle 4, Master ja Master Teacher tasoille. Ensimmäinen taso opettaa lähinnä itsehoitajuutta ja mitä pidemmälle tasoissa edetään, sen syvempää hoitamistyötä opit tekemään. Jokainen taso on 6 kk kokonaisuus ja uudet kurssit alkavat aina Tammi- ja Heinäkuussa.

Olen ensimmäinen valmistunut EnkeliKristalli Master ja opetan perustasot 1-3. Olen tällä hetkellä Master Teacher tason koulutuksessa. Tervetuloa työskentelemään huikeiden energioiden pariin!

Angel Crystal is The Star of Love association/ Anu Heinineva’s channeled powerful healing energy from Atlantis’s healing halls. It can be transmitted through distance healing, direct healing, or meditation through the human being’s own higher self and with own angels. Energy can be used for cleansing, balancing, opening and also for Healing-style treatment. AngelCrystal education has been developed in cooperation with deep level instructors and experts. For example, Asger Lorentsen estimates Angel Crystal Energy in the education of the Golden Academy. Angel Crystal main energy teacher is the technology developer and receiver Anu Heinineva. After 3 basic levels you can apply to qualification level 4, Master and Master Teacher level. The first level teaches mainly self-care and more further you go, more deeper you work develop. Each level are 6 months packages. New levels start always in January and July.

I am the first graduated Angel Crystal Master and will teach basic levels 1-3. I am currently on level of Master Teacher education. Welcome to work with the amazing energies!

Noomi

Näytetään kaikki 7 tulosta