Enkeli Kristalli taso 2 / Angel Crystal level 2

130,00 

Description

Tasolla 2 opit hoitamaan luontoa, eläimiä sekä ihmisasiakkaita. Saat muutamia keskitettyjä kristalleja erinlaisiin energioihin ja opit käyttämään EnkeliKristalleja tehokkaammin tilanteen mukaan. Opit meditaation vetämisen alkeet ja kykenet tämän jälkeen ylläpitämään pientä meditaatioryhmää sekä hoitamaan niin lähi- kuin kaukohoitoina. Opiskelet 6 kk. Se sisältää 6 erilaista vihkimystä, jotka oma Masterisi Sinulle välittää.

Ymmärrät asiakkaan eettisen kohtaamisen ja osaat toimia totuudellisesti hoitotilanteissa. Pyrit aina saavuttamaan myötätunnon kaikkia asiakkaita, olentoja ja kanssakulkijoitasi kohtaan. Osaat tunnistaa eriytyneitä värähtelyjä ja olet sitoutunut työskentelemään Henkisten arvojen mukaisesti oman sydämesi totuuden kautta EnkeliKristalli -hoitajana. Sitoudut opiskelemaan ja niitä ymmärrettyäsi noudattamaan valotyöntekijän eettisiä periaatteita hoitotyössäsi ja syvennät sydämen tason työskentelyä monin tavoin. Työskentelysi laadullistuu liittymällä sydämen kautta omiin henkioppaisiin sekä sieluperheeseen ja sinulla on valmius saada johdatusta. Sitoudut kohtaamaan asiakkaasi luotettavasti, kunnioittaen heidän integriteettiä ja pitäen vaitiolon kaikista asiakaskohtaamisista. Ymmärrät, että teemme kaikki hoitajat tätä työtä yhtenä ja pyrit vapautumaan kilpailun sekä paremmuuden tarpeista suhteessa toisiin valotyöntekijöihin.

Level 2 teaches you to treat nature, animals and people. You get some centralized crystals to different energies and learn to use Angel Crystal more efficiently different situations. You learn the basics of start meditation group and are then able to maintain a small meditation groups as well as do treatments as close and distance healing. You study 6 months. It contains 6 different initials that your own Master will convey to you. You understand the customer’s ethical encounter and know how to act truthfully in healing treatments. Always try to reach compassion out to all customers, creatures, and fellowships. You are able to identify differentiated vibrations and you are committed to working according to spiritual values ​​through the truth of your own heart as the Angel Crystal Healer. You are committed to studying and after understanding to follow the ethical principles of lightworker in your treatments and working at a deeper heart level in many ways. Your work qualifies by joining though your heart to your own spiritual guides and soul family and you are ready to reseve guidance. You are committed to meeting customers reliably, respecting their immunity and be professional secrecy. You understand that we all do all our careers as together and you try to free yourselves from the needs of competition and superiority with other lightworkers.

Jaa tämä: