Enkeli Kristalli taso 1 / Angel Crystal level 1

130,00 

Description

Ykköstaso on niin sanottu EnkeliKristalli -perustaso. Opiskelet 6 kk. Se sisältää 12 erilaista vihkimystä, jotka oma Masterisi Sinulle välittää. Kaikki opinnot aloitetaan ykköstasosta, jotta parantamisen perustukset rakentuvat vahvalle pohjalle. Sinulle avataan yleinen parantava Enkeli Kristalli -kanava ja opit meditaation perustekniikan. Ymmärrät sydämen taajuudella työskentelemisen tärkeyden, osaat vastaanottaa ja lähettää turvallisesti kaukohoitoa, tiedät parantamisen eettisen pohjan ja olet tietoinen maailmanpalveluksesta. Olet opiskellut Kristallivalon kantajan perusteet ja Sinulla on valmiudet kehittää sydänkeskusta eheyttäen sen syvimpiäkin värähtelyjä. Työskentelysi tapahtuu liittymällä sydämen kautta omaan korkeampaan itseesi ja Minä Olen läsnäoloon sekä sinulla on valmiudet saada tietoa sielusi alkuperästä ja tehtävästä. Sitoudut välittämään kaiken parantavan energian Luoja-Lähteestä, etkä paranna omalla enegiallasi tai alemman itsen tahdolla. Ymmärrät, että valotyöntekijöinä täydennämme toinen toistamme ja pyrit työssäsi edistämään ykseyden värähtelyjä. Eettisenä periaatteena vältät toisten ihmisten ja heidän tekojensa tuomitsemista.

Pakettiin kuuluu kerran kuukaudessa ykköstason tietoa sähköpostitse sekä 6 kk ajan viikottain virityskaukohoidot.

The first level is the so-called “AngelCrystal” foundation. You study 6 months. It contains 12 different initiations transmitted to your own Master. All the studies start from the first level, so that the foundations of healing are built on a solid ground. You will be presented with a universal healing Angelic Crystal channel and you will learn the basics of meditation. You understand the importance of working at heart rate, you know how to receive and send distance healing safely, you know the ethical ground for healing and are aware of world service. You have studied the basics of the Crystal carriers and you have the ability to develop a heart center, healing its deepest vibrations. You work by joining through the heart of your higher self and I AM presence, and you have the ability to get information about your soul origin and mission. You commit to delivering all the healing energy from the Source of Creator, and not to cure with your own energy or the lower self-will. You understand that as lightworkers we complement each other and seek to promote unity vibrations. As an ethical principle, you avoid condemning other people and their actions.

The package includes monthly information about the first level via email, as well as 6-month weekly training sessions.

Jaa tämä: