Enkeli Kristalli- Diplomiparantajan koulutus/Angel Crystal Diplomahealer education

Description

Rakkaudentähden kuuden viikonlopun Diplomikoulutus, opiskeluaika 3 vuotta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, kuka on kulkenut jo pidemmän aikaa henkisellä polulla.

Lisätietoa ja hakemus koulutukseen tämän linkin kautta/More detailed information  and application to the education through this link:

https://rakkaudentahtiry-lv.creamailer.fi/survey/fus24xa618dpt

Perustiedot:

Kurssille voi hakeutua henkilö, kuka on harjaantunut henkisesti meditaatioryhmässä tai muissa koulutuksissa. Sinulla on jo omaa tomintaa parantajana ja haluat nyt syventää terapiaosaamista tämän koulutuksen kautta. Sinulla täytyy olla käytynä jonkin energiahoitomuodon koulutus sellaiselle tasolle, joka oikeuttaa hoitamaan energialla asiakkaita. Pelkkä itsehoitotaso ei siis riitä kattamaan pääsyvaatimuksia tai sen rinnalla tulee olla vähintään jotakin muuta syvemmän tason henkistä koulutusta. Esimerkiksi 12 Kristallin Akatemiaa, Kristustietoisuuskoulutusta tai Vihkimyskoulua. Om Noomi tarjoaa EnkeliKristalli 1,2 ja 3 tasojen energiahoitajakoulutusta sähköpostin välityksellä!

Koulutuksessa opeteltavat terapiat ovat voimakkaita ja riittävän oppimistason ja valmiuden saavuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, että koulutuksessa käydään läpi henkilökohtaisia vahvojakin avautumisen prosesseja.  Siksi pääsyvaatimuksena on riittävä psyykkinen terveys ja kyky huolehtia omasta maadoittumisesta.

Kurssin kokonaishinta on 3990 euroa. Sen voi maksaa sopimuksella osissa 85 euron kuukausierissä 48 kuukauden aikana tai 170 euron erissä 24 kk aikana, viikonloppu kerrallaan 665 euroa/vkl tai kertamaksuna (kuukauden sisällä ilmottautumisesta). Nopealle kertamaksajalle annamme  -10% alennuksen. (Huom. erämaksu sisältää pienen laskutuslisän, mutta on muuten koroton. Kurssihinta sisältää alv. 24%)

*

The Star of Love´s six weeks of diploma education, study time 3 years. Training is for people who have been on the spiritual path for a long time.

Basic:
A person who is mentally trained in a meditation group or other training can apply for the course. You already have your own experience as a healer and now you want to deepen your therapeutic knowledge through this training. You need to have some form of energy healing training at a level that entitles you to use energy healing with your customers. A mere self-care level education is not enough to cover admission requirements, or there must be at least some other deeper level of mental education. For example, 12 Crystal Academy, Christ Awareness Training, or Initiation School. Om Noomi offers AngelCrystal 1.2 and 3 levels of energy healing training via email!

The therapies to be taught in education are strong and for reaching the level of learning and readiness it is expedient to go through the processes of personal opening. Therefore, the access requirement is sufficient mental health and the ability to take care of your own grounding.

The total price of the course is 3990 euros. It can be paid by contract in parts of EUR 85 per month for 48 months or EUR 170 in 24 months, weekend at a time of EUR 665 per month or one-time (within one month of registration). We give a -10% discount to a fast payer. (Note that the batch payment includes a small billing surcharge, but is otherwise non-interest. The course price includes VAT 24%)

 

Jaa tämä: